Přesun bioskládky ve Staněticích

Upozorňujeme občany Stanětic, že od 26.10.2022 byla přesunuta bioskládka u koupaliště na nové stanoviště za Hřbitovem. Nová bioskládka se nachází na pozemku parc. č. 936 v k.ú. Stanětice za hřbitovem u cesty směrem do lesa Doubravy. Žádáme občany, aby biodpad (trávu, listí, větve) již ukládali separovaně na novou skládku.

Přílohy k hlášení

Svoz odpadu Platí pro: Vybrané ulice (oblasti) Zobrazit lokalitu

Vytvořil: Obec Zahořany 26. 10. 2022 12:00
Přílohy k hlášení
Bioskládka Stanětice.jpg 28.45 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...